cna.co.za :: CNA
cna.co.za :: CNA
cna.co.za :: CNA
cna.co.za :: CNA
cna.co.za :: CNA
cna.co.za :: CNA
cna.co.za :: CNA

Oxford Bilingual School Dictionary: IsiZulu & English 2nd Edition

Oxford Bilingual School Dictionary: IsiZulu & English 2nd Edition
Product information and price.
R164.90

Availability: This item is available & can ship immediately.

Add this item to one of your lists:
Add to Wishlist
OR

Product Details

Details

Senzelwe ukusiza abafundi ukwazi ukubhala nokukhuluma kahle nangobuchule ngolimi lokwengeza, lesi sichazamazwi esiphelele nesisebenziseka kalula sibheke ukuxazulula izinkinga ezivamile zabafundi. / Designed to enable learners to write and speak effectively and competently in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners' most common difficulties. Features Izingxoxo EZINTSHA zansukuzonke ezikusiza ukuthi ukhulume isiNgisi ngokuzethemba. / NEW everyday conversations help you use isiZulu confidently. Thola amagama owafunayo kalula nangokushesha esichazamazwini sesiZulu nesiNgisi esehlukile. / Find the words you want easily and quickly like no other isiZulu/English dictionary. Imisho eyizibonelo ikusiza ukuthi uhumushe ngendlela efanele. / Example sentences help you use the right translation. Sikhombisa indela yangempela okusetshenziswa ngayo amagama. / Shows how words are really used. Sinamagama amasha aqhamuka kuzo zonke izinhlelo zezifundo. / Includes new words from across the curriculum. Kanye namakhasi evile ema-50 wokungezelelwe okuwusizo (indlela yokusebenzisa isichazamazwi sakho, imisebenzi nezimpendulo zayo, izincwadi eziyisibonelo, imidwebo, ulimi lwama-SMS nokunye). / Plus more than 50 pages of useful extras (how to use your dictionary, activities with answers, model letters, illustrations, SMS language a nd more

SKU

84141301

Series

Oxford

Barcode

9780199079544

Format

Hardback

Reviews.

There are no reviews for this product. Click here to be the first!
cna.co.za :: CNA
cna.co.za :: CNA